آثار فلزی

 فلزکاری در دوره  هخامنشی جایگاه ویژه‌ای ‌در صنعت و هنر پیدا کرد. فلزکاری این دوره در دوره‌های بعد نیز تأثیربسیاری داشت. تاکنون اشیاء فلزی فراوانی مربوط به دوره هخامنشی از مناطق مختلف، چه در کاوش‌های علمی و چه به طور تصادفی، به دست آمده است که مهمترین آنها عبارت‌اند از: ۱. شوش، ۲. گنجینه جيحون، ۳. همدان – گنجینه‌ی جیحون و همدان. همچنین نشانه‌هایی ‌از فلزکاری این دوره در نقش برجسته‌های تخت جمشید دیده شده – به صورت ظروفی با اشکال مختلف در دست هدیه آورندگان، و سلاح‌هایی که سربازان به همراه دارند که نمونه‌هایی ‌از آنها در مجموعه‌ها و موزه‌ها نگهداری می‌شود

جواهرات

ریتون

ظروف

سکه

سلاح

Reference

http://honaryab.com/