جغرافیا: منسوب به شمال غربی ایران یا بغداد

تاریخ: حدود 1300-30

مواد: جوهر ، آبرنگ مات ، نقره و طلا روی کاغذ

برای  تکمیل اطلاعات این بخش به ما کمک کنید

Contact Us