نسخه خطی
تاریخ: قرن 18
جغرافیا: منسوب به مصر یا سوریه
مواد: آبرنگ جوهر و مات روی کاغذ
ابعاد: 12.5 اینچ بالا 8.87 اینچ عرض (31.8 سانتی متر 22.6 سانتی متر عرض)

 

Kalila wa Dimna sriay or egypt

history footer
History
Home footer
Home
book footer
Book