تیمو ناصری

Timo-Nasseri

تیمو ناصری در سال ۱۳۵۱ در برلین از پدری ایرانی و مادری آلمانی متولد شد. در رشته عکاسی در مؤسسه آموزشی لته ورین١ تحصیل کرد.

توجه به خط فارسی به ‌تدریج حساسیت او را به پیچیدگی ‌های فرهنگ و هنر اسلامی برانگیخت و بیشتر از آن، سفرش به ایران در سال ۱۳۷۶ سبب علاقه او برای درک روابط و الگوهای هندسی در معماری اسلامی، خصوصا در فرم مقرنس ‌ها شد.

مقرنس ‌ها که در معماری ایرانی بیشتر بر سردرها و سقف ‌ها نقش میبندند، برای معماران آنها نمادی از ستارگان و آسمان بود… مقرنس‌ های ناصری اما بازسازی عین ‌به ‌عین این فرم از معماری اسلامی نیستند، آنها نه در سقف، بلکه در دل دیوار جای میگیرند، نه از آینه و کاشی، بلکه از فولاد صیقل‌ یافته ساخته شده ‌اند و ساختار و ویژگی آینه ‌ای آنها علاوه بر وجه تزئینی، بیش از هر چیز نوع نگاه و زاویه دید مخاطب را به چالش میکشد.

Reference

https://patternitecture.com/timo/