رامین اعتمادی بزرگ

ramin-etemadi-bozorg

مجسمه هاى ” دائمى”
_ مجسمه “کمال الملک ” / مجسمه هایپر رئال / موزه دائمی کمال الملک ، موزه ملك/ تهران / ايران
_ مجموعه “شهر شطرنجی” / مجسمه _ چیدمان /  مجسمه هاى هایپر رئال / موزه مرکز پيشگيرى از اعتیاد / وزارت فرهنگ و ارشاد/  تهران / ايران
_ مجموعه “سرباز گمنام” / مجسمه_ چيدمان / مجسمه هاى هایپر رئال / موزه جنگ / تهران/ ایران

جايزه ها
١٣٩٤_” برنده مسابقه  “فوكوس ايران” Folk Art Museum / “ما عشق را رعايت كرده ايم” / عكس / لوس آنجلس / امريكا
١٣٩١_  منتخب آرت فر بين المللى استانبول / ” ما عشق را رعايت كرده ايم” / مجسمه / استانبول / تركيه/
١٣٨٩_  نفر اول  فستيوال پرسبوك /”اكسيژن” / ويدئو آرت  / خانه هنرمندان ايران / تهران /ایران
١٣٨٨_ منتخبِ فستيوال مجیک آف پرشیا Magic  of Persia / ” برابرى ” / مجسمه/ دوبى
١٣٨٨- نفر دوم فستيوال مجسمه هاى برفى /”سرباز گمنام” / مجسمه، چيدمان / زنجان / ايران
١٣٨٤_ منتخب بینال چهارم مجسمه سازى ايران / ” كنتراس انتزاعى ” / مجسمه / موزه صبا / تهران / ايران
١٣٨٣ _ منتخب سومین فستیوال هنر مفهومی ایران / ” شهر شطرنجى ” / مجسمه، چيدمان / تهران / ايران

Reference