سینیه مجتهد دلجو یادگاری از دوره قاجار است که به علت علاقه شدید آقا میرزا محسن مجتهد به امام حسین (ع) ساخته شده است. حسینیه مجتهد یکی از حسینیه های قدیمی اردبیل است که داخل بافت تاریخی در یکی از محلات شش گانه قرار گرفته است. معماری و ویژگی های حسینیه مجتهد دلجو نشان دهنده فرهنگ غنی اسلامیست. حسینیه مجتهد دارای پنجره های ارسی طاق بندی های در دو طبقه که از زیبایی های منحصر به فردی برخورادر است، هر ساله در این حسینیه مراسماتی برگزار می شد واین حسینیه را به یک مکانی که خاطره جمعی ایجاد می کند تبدیل کرده است.

Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here
Insert your content here