کوروش گلناری

Kourosh-Golnari

وی فارغ التحصیل کارشناسی مجسمه‌سازی از دانشکده هنرهای زیبا و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر، دانشگاه تهران است

گلناری عضویت هیئت علمی دانشگاه هنرو مدیر گروه مجسمه‌سازی دانشگاه هنر، عضویت هیئت مدیره ودبیر انجمن مجسمه‌سازان ایران درسه دوره. عضویت هیئت داوری وانتخاب چندین نمایشگاه و جشنواره داخلی، دبیری اولین اکسپوی مجسمه‌سازی تهران، عضویت شهرک بین‌المللی هنرمندان پاریس را در کارنامه هنری خود دارد

وی همچنین نفر برگزیده دومین بی‌ینال دانشجویی سراسر کشور- موزه هنرهای معاصرتهران-1374، نفر برگزیده نخستین جشنواره تجسمی دانشجویان کشور دانشگاه هنر، تهران 1377 ، نفر برگزیده چهارمین بی‌ینال مجسمه‌سازی تهران،1384، نفر برگزیده پنجمین بی‌ینال مجسمه‌سازی تهران، 1386، نفر برگزیده نخستین بی‌ینال مجسمه‌های شهری گالری برگ، تهران، 1387است

آثار مجسمه و نقاشی این هنرمند در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی بسیاری در داخل و خارج از کشور نیز به نمایش در آمده‌اند

وی عضو هیئت انتخاب ششمین دوسالانه مجسمه‌سازی نیز محسوب می‌شود

Reference

https://www.hamshahrionline.ir/