غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگ

غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگ (درگذشته در دهه ۱۳۴۰) مجسمه‌ساز و پیکرتراش ایرانی بود. تندیس و پیکره انوشیروان دادگر در کاخ دادگستری (۱۳۲۱) و تندیس «نبرد گرشاسب با اژدها» در میدان باغشاه (حر کنونی) (۱۳۳۹) از آثار برجسته او به شمار می‌روند

ندیس «نبرد گرشاسب با اژدها» که در سال ۱۳۳۹ در میدان باغشاه (میدان حر کنونی) نصب شد، گرشاسپ از پهلوانان شاهنامه را در حال نبرد با یک اژدها نمایش می‌دهد. گرشاسپ در حالی که نیزه‌ای به دست دارد، در حال نبرد با اژدهایی است که به دور بدن او پیچیده و دهان به روی گرشاسپ باز کرده‌است. این اژدها نماد نیروهای اهریمنی است که انسان را در حلقه خود قرار داده است. گرشاسپ با نیزه به دهان اژدها حمله کرده و می‌تواند نماد پیروزی نیکی بر بدی باشد. در ادبیات اساطیری ایران، «گرشاسپ» نماد انسان و «اژدها» نماد نفس سرکش اوست

مجسمه‌های شیر که در ورودی ساختمان صندوق پس‌انداز بانک ملی نصب شده‌اند از آثار غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگ هستند

Reference