علی‌اکبر تجویدی (زاده ۱۳۰۵ – درگذشته ۲۰ خرداد 1396   نقاش، پژوهشگر، باستان‌شناس و نگارگر اهل ایران

لی‌اکبر تجویدی در سال ۱۳۰۵ متولد شد. وی فرزند هادی خان تجویدی است که در نقاشی از شاگردان طراز اول کمال‌الملک بود.

برادران وی محمد و علی تجویدی از نقاشان و نوازندگان ایران بودند. علی‌اکبر تجویدی خود نیز از شاگردان کمال‌الملک و از هنر آموختگان مدرسه صنایع مستظرفه، یکی از مهم‌ترین هنرمندان و پژوهشگران خاندان تجویدی بود.

تجویدی کارنامه ‌ای درخشان در آموزش هنر و همکاری مستمر با وزارت فرهنگ و هنرِ وقت داشت، و آغازگر جدی پژوهش‌های کیفی در تاریخ نقاشی ایرانی بود.