عباس بلوکی‌فر (متولد فروردین ماه ۱۳۰۳ تفرش ـ درگذشتهٔ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ تهران) نقاش قهوه‌خانه‌ای ایرانی و از صاحب‌نظران این هنر بود. وی از نوجوانی به نقاشی قهوه‌خانه‌ای روی آورد و آنرا به کمال رساند. وی تابلوهایش را با اشعاری از خود زینت می‌داد و به سبب قدرت قلم و توانایی به‌کارگیری رنگ در پرده‌هایش مورد تحسین بود. بلوکی فر در ۵ مهرماه ۱۳۸۸ درگذشت.