صادق تبریزی (زاده ۳ اسفند ۱۳۱۷ – درگذشته ۱۳۹۶) نقاش و خوش‌نویس ایرانی و از پیشروان سبک نقاشیخط است تبریزی از پیشگامان مکتب سقاخانه شمرده می شود.

او آفرینندهٔ نخستین نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران بود