پرستو فروهر (زاده ۱۳۴۱ در تهران) نویسنده، هنرمند، فعال حقوق بشر و فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری است. او در حال حاضر در شهر فرانکفورت در آلمان زندگی می‌کند و آثار هنری او در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر ایران، آلمان، آمریکا، ترکیه، روسیه و انگلستان نمایش داده شده‌است. پس از به قتل رسیدن پدر و مادرش، داریوش و پروانه فروهر، او و برادرش آرش مجبور به مهاجرت از ایران شدند. آثار پرستو فروهر عموماً بازتاب نقادانه‌ای است از بستر سیاسی ایران و همچنین به پیچیدگی‌های سنت و فرهنگ و آثار این پیچیدگی‌ها بر هویت فردی می‌پردازد.