یخچال نه پله

یخچال نه پله مربوط به دوره قاجار است و در اورمیه، خیابان همافر، محله قدیمی نه پله واقع شده، این بنا چون در زمان قاجار بنا به دستور حکومت وقت بنا شده بود تا نیاز آبی مردم محلی آنجا را مرتفع سازد به گونه ای که در زمستان آن را مملو از برف فشرده یا یخ کرده تا در تابستان آب شرب آن محل تأمین شود، لذا مردم این بنارا به عنوان پیشکش یا هدیه یاد می‌کردند و به این جهت آن را دوقوز یا دوغوز (بدون تشدید در حرف ق) که ریشهٔ آن از  زبان آشوری به معنای هدیه یا پیشکش گرفته شده، می‌نامیدند. اما به جهت قرابت تلفظ آن با کلمه دوقّوز (با تشدید روی حرف ق ) در زبان آذری که به معنای عدد نه -۹- در زبان فارسیست، بعدها به اشتباه به آن دوققوز و بعدها به مرور زمان به  آن دوققوز پله گفتند که اگر بخواهیم نام آن را درست تلفظ کنیم دوقوز یا دوغوز بهتر و صحیح است.با اینکه این بنا تعداد زیادی پله داشته و نام دوققوز پله هیچ تناسبی با ترکیب بنا نداشته اما همچنان به جهت سهولت نام محلی آن را اشتباها با زبان آذری به اسم دوققوز پیلّه یا نه پله در زبان فارسی یاد می‌کنند.