باغ ملی

میدان مشق نام مکانی در خیابان امام‌خمینی امروزی است که زمان فتحعلی شاه قاجار به عنوان منطقه‌ای نظامی و برای تمرین رزمی قُشون ساخته شد. آن زمان یک سربازخانه مرکزی میان میدان قرار داشت. نام اصلی این مکان به مارش فرانسوی بازمی‌گردد که در فارسی به مشق تبدیل شده است. گردشگران و توریست‌های خارجی این محل را یک میدان چهارگوش با اضلاع حدود ۴۰۰ متر توصیف کرده‌اند. بسیاری معتقد هستند اینجا یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نظامی تهران به‌شمار می‌آید. میدان مشق زمان ناصرالدین‌شاه توسعه پیدا کرد

در سال ۱۲۷۸، محمدحسین‌خان‌سپهسالار میدان مشق را به‌شکل مربعی درآورد و دیواری با طاق‌های آجری اطراف آن کشید. در این تغییرات دروازه‌ای با در دولنگه و دو طاق نما مجاور آن، در شمال خیابان و میدان سپه (امام‌خمینی فعلی‌) نصب شد که گاهی ناصرالدین شاه از بالای آن مشق نظامیان را تماشا می‌کرد

Reference

https://www.nabro.ir/national-garden/