کاروانسرای میاندشت

مجموعه کاروانسراهای تاریخی میاندشت در استان سمنان، این مجموعه شامل 3 کاروانسرا است که یکی در دوره صفویه و دو کاروانسرای دیگر در دوره قاجاریه ساخته شده است. کاروانسرای صفوی در ضلع غربی مجموعه قرار گرفته و در زمره کاروانسراهای شاه عباسی می باشد. پلان این کاروانسرا به صورت حیاط مرکزی و حیاط آن هشت ضلعی است. حیاط میانی رابط بین کاروانسراهای صفوی و قاجاریه است. در پیرامون حیاط رواق ها، حجره ها، دکان ها و ایوان قرار دارد. در ضلع شمال غربی حیاط، قلعه تاریخی میاندشت واقع است که آثار جزیی از دیوارها و برج و باروهای آن قابل مشاهده است. مساحت این قلعه 5000 متر مربع است

در دوره قاجار به علت رونق بازرگانی و افزایش کاروان ها، دو کاروانسرای دیگر به این مجموعه اضافه شد. در شرق مجموعه، کاروانسرای قاجاری با پلان چهار ایوانی، دارای شاه نشین و سردرب ورودی است. در وسط این کاروانسرا بارانداز ساخته شده که جهت نمایش، فروش کالا و تخلیه بار مورد استفاده قرار می گرفته، کاروانسرای میانی رابط بین کاروانسرای صفوی و قاجاری است که در پیرامون آن، رواق ها، حجره ها و ایوان قرار گرفته و از آجرکاری متنوع جهت پوشش طاق ها بهره برده اند. بر سردر این کاروانسرا کتیبه ای منظوم به تاریخ 1290 ه.ق. به چشم می خورد. بانی این دو کاروانسرا حسین خان نظام الدوله، ملقب به ((شهاب الملک)) والی خراسان بوده است.

این مجموعه علاوه بر موارد فوق دارای 3 آب انبار، حمام، چاپارخانه و تلگراف خانه بوده است. آب شرب مصرفی از راه قنات تامین می شده است و همچنان نیز پا برجاست.

Reference

https://iranwonders.com/fa/articles-fa/97-miandasht-caravansary