عمارت شیخ محمدباقر غیاثی

عمارت شیخ محمد باقر غیاثی در خیابان کشاورز و در نزدیکی عمارت وکیل الملک قرار دارد و متعلق به عارفی برجسته با همین نام بوده است که هنوز هم تعدادی از ورثه ایشان در این خانه تاریخی زندگی می‌کنند. استاد «ابراهیم مختارپوریان» معمار این بنا بود. سردر ورودی این ساختمان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های معماری زیبای آن است. برای رفتن به داخل این بنای تاریخی، ابتدا باید از سردر، هشتی، حیاط بیرونی عبور کرد و با گذر از حیاط اصلی بنا و سپس محلی که شیخ غیاثی در آن ساکن بودند، به فضای داخلی رسید. این عمارت نیز همچون سایر عمارت‌های سنندج دارای تزیینات قابل توجهی است؛ «اروسی سازی» به همراه طرح‌های اسلیمی، قاب‌بندی، حجاری روی سنگ و تزیینات آجرکاری از جمله تزیینات معماری این بنا هستند.

Reference

https://www.kojaro.com