خانه تاریخی سوزنگر

درباره تاریخ دقیق و جزئیات ساخت خانه تاریخی سوزنگر اطلاعات زیادی در دست نیست ولی گفته می شود قدمت آن به حدود یک قرن پیش برمی گردد. البته در داخل خانه سوزنگر آجر کتیبه داری وجود دارد که روی آن تاریخ ۱۳۳۰ هجری قمری حک شده و احتمالا تاریخ ساخت بنا را نشان می دهد. این خانه متعلق به شخصی به نام سوزنگر بوده و به همین نام نیز شناخته می شود

معماری این خانه به حدی ظرافت و زیبایی دربردارد که هر کسی را متحیر می کند؛ چنین آجرکاری های استادانه ای، آن هم در گذشته های دور انسان را به وجد می آورد. این خانه در ۲ طبقه، زیرزمین و شوادان و به سبک معماری درونگر ساخته شده است. تمام قسمت های خانه از جنس آجر هستند و همین باعث می شود تنوعی را که در تزئینات بخش های مختلف خانه می بینیم، کاری هنرمندانه بدانیم. در بخش های مختلف این خانه آجر کاری اختصاصی دزفول یعنی خون چینی به کار رفته است.

Reference

https://safarmarket.com/blog/attractions/iran/dezful/suzangar-historical-house-dezful