کاروانسرای صفویی

کاروانسرای صفوی یکی از آثار تاریخی منحصر به فرد مجموعه ثبت جهانی شده بیستون در استان کرمانشاه است.

این کاروانسرا با مساحتی بیش از 6000 متر مربع، به فرم چهار ایوانی و به سبک کاروانسراهای دوره صفوی ساخته شده است

هر چند بانی اولیه بنا مشخص نیست، اما احداث آن احتمالاً به فرمان شاه عباس اول صفوی، آغاز و بنا بر کتیبه موجود در سر در بنا به اهتمام شیخ علیخان زنگنه، صدراعظم شاه سلیمان صفوی به پایان رسیده است.این کاروانسرا در زمان ناصرالدین شاه قاجار مرمت شده است. در دوره پهلوی به دلیل مورد استفاده قرار نگرفتن کاروانسرا، از این بنا بعنوان انبار غله استفاده گردید. مدتی نیز این بنا مورد استفاده خانواده‌های بی‌بضاعت بیستون قرار گرفت.در سالهای پس از انقلاب اسلامی این بنای تاریخی به مدت 17 سال در اختیار اداره امور زندان‌ها قرار داشت و پس از آن سازمان میراث فرهنگی به منظور مرمت و حفظ بنا آن را از اداره امور زندان‌ها باز پس گرفت.

ورودی کاروانسرا در جنوب آن قرار دارد و در هر طرف آن هفت طاق‌نما و دو سکوی سنگی ساخته شده است. پس از ورودی، هشتی چلیپا شکل و گنبد داری وجود دارد و دارای بخش‌هایی همچون شاه نشین و طاق‌نماهایی در دو طبقه است.

چهار برج با اشکال متفاوت در چهار گوشه خارجی بنا قرار داشته که امروزه فقط یک برج مدور در گوشه شمال غربی و بقایای برج دیگری در جنوب شرقی کاروانسرا دیده می‌شود.

این بنای تاریخی استان کرمانشاه در تاریخ 13 مرداد سال 1353 و به شماره 974 به ثبت آثار ملی ایرانیان رسیده است

history footer
History

Reference