مناره زین الدین

مناره زین الدین در کاشان  متعلق به سدهٔ پانزدهم میلادی است. ودر سال ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۱۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

Reference

http://www.kashanica.com/index/heritage/heritagedetail/85