خانه تاریخی تمیزی

خانه تمیزی فر از آثار دوران قاجار در شهر اصفهان این اثردر سال ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۲۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسیده است

این خانه بنایی است شامل بیرونی و اندرونی، ورودی خانه دارای یک هشتی با کاربندی ساده و راهرویی طویل با پیچشهای قائه می‌باشد. راهروی ورود به دو بخش تقسیم شده که یک راه آن به بخش اندرونی و راه دیگر آن به بخش بیرونی خانه اتصال پیدا می‌کند. مجموعه فضاهای حیاط بیرونی در سه جبهه شمال، شرق و غرب حیاط مربع شکل خانه جای گرفته‌اند. در جبهه شمال حیاط بیرونی تالاری جا گرفته که بین بخش اندرونی و بیرونی واقع شده و تالار به تزئینات زیبای مقرنس و نقاشی‌هایشیر و شکر و گچبری مزین است و طاقچه‌ها و طاقجه‌ها توسط ارسی سه لنگه به تالار مشرف می‌شوند

history footer
History

Reference