مسجد جمکران

مسجد جمکران، مسجدی واقع شده در ۶ کیلومتری شهر قم به طرف جاده  کاشان در نزدیکی روستای جمکران است

ساخت این بنا به نقل محدث نوری به فردی به نام شیخ حسن بن مثله جمکرانی مربوط می‌شود، به گفته او که در بیداری با امام دوازدهم شیعیان دیدار کرده‌است و او دستور ساخت مسجد را به وی داده‌است

با توجه به کتیبه‌ی موجود که متعلق به سال ۱۱۶۷ هجری قمکاری است، به نظر می‌رسد که مسجد قبل از دوران حکومت افشاریان ساخته شده و در دوران مختلف تعمیر، بازسازی و تکمیل شده است. در کتیبه‌ی مذکور، «میرزا علی اکبر جمکرانی» بنای مسجد را در اوایل قرن ۱۲ هجری قمری بازسازی و مرمت کرده است و در دوران ناصری، «حاج علیقلی جمکرانی» به افزودن صحنی به مسجد پرداخت

Reference

جم الثاقب، ص ۳۸۳ تا ۳۸۸

«مسجد مقدّس جمکران»، تجلّیگاه صاحب الزّمان (عج)، ص ۲۸–۳۱

مفاتیح الجنان؛ شیخ عباس قمی

پایگاه اطلاع‌رسانی مسجد مقدس جمکران