خیابان تربیت

خیابان تربیت (به ترکی آذربایجانی: تربیت خیاوانی)، یکی از خیابان‌های قدیمی و مشهور تبریز است که در مرکز این شهر واقع شده است. این خیابان از خیابان امام خمینی به طرف خیابان فردوسی و محوطهٔ بازار تبریز به طور شمالی جنوبی امتداد داشته و امروزه از طرفشهرداری تبریز به پیاده‌راه تبدیل شده است

این خیابان در سال ۱۳۰۸ شمسی زمانی که محمدعلی خان تربیت شهردار تبریز بود، همزمان با خیابان فردوسی، خاقانی، منجم، منصور وگلستان باغی ساخته شده و به نام وی نامگذاری شده است.

قبل از اینکه خیابان تربیت در سال ۱۳۰۸ احداث شود، این گذر، شاخه‌ای از جادهٔ ابریشم یا ایپک یولی بود و از شهرت خاصی برخوردار بود

Reference

شهر من تبریز، بهروز خاماچی، ص ۲۰۴