پل قاری

پل قاری  یا پل چراغ یکی از پل‌های تاریخی و مشهور شهر تبریز می‌باشد. این پل درخیابان ثقةالاسلام و بر روی رودخانهٔ «میدان چایی(مهرانه رود)» واقع شده‌است

سرستون‌های کله قوچی و چراغ‌های قدیمی این پل در اواخر قاجاریه ساخته شده‌است و ارتباط بین بازار بزرگ و بخش شمالی شهر شامل ششگلان و شتربان را برقرار می‌سازد و شامل هشت دهنه با قوس‌های مدور است

گفته می‌شود بانی این پل پیرزنی بوده‌است که هزینهٔ احداث آن را برعهده گرفته‌است و از این‌رو این معبر را پل قاری (پل پیر زن ) نامیده‌اند.نیازمند منبع

این پل به شماره ۲۹۲۱ در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۷۹در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌است.

Reference