پل تاريخي مصلي

پل تاريخي مصلي بروجن در استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان بروجن می باشد. اين پل تاريخي در دوران قاجار به روش آجرچيني خفته راسته و با استفاده از ملات ساروج ساخته شده است. اين پل در برابر  سيل سال ۱۳۳۰ هجري شمسي مقاومت كرده و سالم باقي مانده كه اين خود خبر از معماري مستحكم اين پل  مي دهد.پل مصلي، عروس پل های بروجن است و بهترین سند به جای مانده از تاریخ ساخت و متولیان پل، سنگ نوشته ای است که بر دیوارة پل نصب شده است. متن آن به قرار زيراست: “في السنه ۱۳۱۹ سعي و اقدام و اهتمام جناب افتخارالحجاج حاجي نصراله ابن مرحمت پناه، حاجي مرادعلي وبه استادي كربلايي احمد بن كربلايي حسن و به سركاري آقاي مشهدي خدامراد تمام شد.” آنچه که از شواهد پیش روی بدست آمده تاریخ ساخت پل را ۱۳۱۹ ه ق، یعنی با قدمتی صد و اندی ساله بیان می کند. این پل تنها پل ماشین رو در زمان قدیم بوده که بر روی رودخانه ساخته شده و در اطراف این پل، دو آسیاب بادی به چشم می خورد و کمی پایین تر نیز یک حمام قدیمی وجود داشته که همگی بر اثر سیل ویرانگر زير خاک مدفون شده اند. در حال حاضر با محوطه سازي در اطراف اين پل، اين مكان تبديل به بازارچه دائمي صنايع دستي گرديده است . اين بنا در تاريخ ۶/۶/۸۰ وبه شماره ۴۲۰۵در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

history footer
History
Home footer
Home
book footer
Book

Rreference

http://chb.irib.ir/

https://www.alaedin.travel/attractions/iran/borujen/mosalla-bridge/

http://www.wikisafar.ir/