زلزله خراسان شمالی به عمارت «مفخم»

-چای-خوران2
June 9, 2019
9ed39de5-9a91-4bad-870a-4854e01c8741
June 10, 2019

زلزله خراسان شمالی به عمارت «مفخم»

زلزله خراسان شمالی به عمارت «مفخم»

زلزله خراسان شمالی به عمارت «مفخم» آسیب زد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *