نمای باز زمستان میل اخنگان

November 20, 2020

نمای باز زمستان میل اخنگان

نمای باز زمستان میل اخنگان

Album: Akhangan Rod

Categories: architecture

Tags: #Razavi khorasan

November 20, 2020

میل-اخنجان-1

میل-اخنجان-1

Album: Akhangan Rod

Categories: architecture

Tags: #Razavi khorasan

November 20, 2020

مدرسه علمیه عباسقلی خان

مدرسه علمیه عباسقلی خان

Album: Abbas Qoli Khan Seminary

Categories: architecture

Tags: #Razavi khorasan

November 20, 2020

محوطه داخلی مدرسه عباسقلی خان مشهد

محوطه داخلی مدرسه عباسقلی خان مشهد

Album: Abbas Qoli Khan Seminary

Categories: architecture

Tags: #Razavi khorasan